Antibac 75% desinfiserende våtservietter 150stk

Våtservietter for overflatedesinfeksjon

Brukes for desinfisering av overflater og inventar. Produktet har samme innhold og effekt som Antibac overflatedesinfeksjonssprit på flaske. Duken i servietten er biologisk nedbrytbar og tilfredsstiller de krav som settes både i helsesektoren og i næringsmiddelindustrien. Tilfredsstiller EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 14561 og EN 13624. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

kr159

Våtservietter for overflatedesinfeksjon

Brukes for desinfisering av overflater og inventar. Produktet har samme innhold og effekt som Antibac overflatedesinfeksjonssprit på flaske. Duken i servietten er biologisk nedbrytbar og tilfredsstiller de krav som settes både i helsesektoren og i næringsmiddelindustrien. Tilfredsstiller EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 14561 og EN 13624. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.