Antibac 75% overflatedesinfeksjon 750ml

Desinfiserer og fjerner virus, sopp og bakterier på 1 minutt

Antibac 75% overflatedesinfeksjon desinfiserer og fjerner raskt og effektivt virus, sopp og bakterier. Den er etanolbasert, men inneholder i tillegg 2 andre alkoholer, for å gi optimal effekt. Antibac påføres flaten i nok mengde slik at den er fuktig i 1 minutt, flaten trenger ingen etterbehandling og er klar til bruk. Godkjent for bruk innen næringsmidler. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

kr99

Desinfiserer og fjerner virus, sopp og bakterier på 1 minutt

Antibac 75% overflatedesinfeksjon desinfiserer og fjerner raskt og effektivt virus, sopp og bakterier. Den er etanolbasert, men inneholder i tillegg 2 andre alkoholer, for å gi optimal effekt. Antibac påføres flaten i nok mengde slik at den er fuktig i 1 minutt, flaten trenger ingen etterbehandling og er klar til bruk. Godkjent for bruk innen næringsmidler. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.