Antibac 95% utstyrsdesinfeksjon 750ml

For desinfisering av instrumenter og utstyr

Antibac 95% instrumentdesinfeksjon har rask og effektiv virkning mot vegetative bakterier, mykobakterier (tuberkelbakterier), sopp og ulike virus. Produktet er best egnet der bruk av vann er uønsket og ved rengjøring av instrumenter og utstyr som lett korroderer. En alkoholkonsentrasjon på 95 %, i hovedsak basert på etanol, gir meget hurtig tørketid. Det anbefales til utstyr der utformingen gjør lufttørring tidkrevende. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjo

kr99

For desinfisering av instrumenter og utstyr

Antibac 95% instrumentdesinfeksjon har rask og effektiv virkning mot vegetative bakterier, mykobakterier (tuberkelbakterier), sopp og ulike virus. Produktet er best egnet der bruk av vann er uønsket og ved rengjøring av instrumenter og utstyr som lett korroderer. En alkoholkonsentrasjon på 95 %, i hovedsak basert på etanol, gir meget hurtig tørketid. Det anbefales til utstyr der utformingen gjør lufttørring tidkrevende. Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjo