Personal Best PEF-måler 1stk

Kan benyttes av både barn og voksne for måling av lungefunksjon

Personal Best PEF-måler kan benyttes av både barn og voksne for måling av lungefunksjon hos pasienter med astma og kols. Inneholder ikke lateks. Ved bruk av PEF-måleren på sykehus eller legekontor finnes det også munnstykke med enveisventil for PEF-måler i bøybar plast for engangsbruk, se varenummer 903851.

kr228

Kan benyttes av både barn og voksne for måling av lungefunksjon

Personal Best PEF-måler kan benyttes av både barn og voksne for måling av lungefunksjon hos pasienter med astma og kols. Inneholder ikke lateks. Ved bruk av PEF-måleren på sykehus eller legekontor finnes det også munnstykke med enveisventil for PEF-måler i bøybar plast for engangsbruk, se varenummer 903851.