Telfast 120mg tabletter 30stk

Ved allergiske nese- og øyeplager

Telfast er et reseptfritt legemiddel som brukes til symptomlindring ved sesongrelaterte allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over tolv år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne. Tablettene inneholder feksofenadin, som er et antihistamin. Den vanlige doseringen for voksne og barn over tolv år er én tablett daglig. Dette legemidlet begynner å lindre symptomene innen én time og virker i 24 timer. Vis forsiktighet hvis man har, eller har hatt hjertesykdom eller er eldre. Inneholder ikke laktose. Les pakningsvedlegget før bruk.

kr159

Ved allergiske nese- og øyeplager

Telfast er et reseptfritt legemiddel som brukes til symptomlindring ved sesongrelaterte allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over tolv år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne. Tablettene inneholder feksofenadin, som er et antihistamin. Den vanlige doseringen for voksne og barn over tolv år er én tablett daglig. Dette legemidlet begynner å lindre symptomene innen én time og virker i 24 timer. Vis forsiktighet hvis man har, eller har hatt hjertesykdom eller er eldre. Inneholder ikke laktose. Les pakningsvedlegget før bruk.